Naše Slamburská banda

Jiří Havlis
Otec myšlenky, Hlava slaměná

Káťa
Multislamburské bosonohé stvoření s vysílačkou

Hešu
Vládne nebezpečným ostřikovačem, kterým útočí na nic netušící společníky

Kešu
Ta "nejkrásnější"

Jakub Šimko
Zaznamenávající oko Slamburku

Michael Krmíček
velitel Husitů, "pravda, víra, láska" "pravda, bída, kalich" pokřik si upravte dle libosti

Evička
Zeměměřička, které pořád někdo krade metry pole

Maruška
Vrchní úsměv workshopu vlastním hand made šperkem ověšen

Anička
Najde helmu pro každou hlavičku a tím se postará o bezpečnost všech rytířů

Karel
Velitel Křížáků se slabostí pro středověkou chirurgii

Štěpán
Miluje vítr ve vlasech a vzorné Templáře

Zuzka
Lh technik moderních materiálů

David Vítek
Webmaster?
davidvitekk@gmail.com

Michael Štefl
PHPčkař a databázista
misakstefl@seznam.cz

Akci pořádá město Borovany ve spolupráci s borovanskými spolky, organizacemi a množstvím přátel, dobrovolníků a nadšenců. 

Made with ‌

Drag & Drop Website Builder