web creation software

Pravidla

Musíme si tedy stanovit pevná pravidla naší hry, aby všem bylo jasné o co tu jde, na co si hrajeme a také proto, aby bylo všem „měřeno stejným metrem“.


Body získávají za vítězství na jednotlivých disciplínách kterých je na loukách okolo Slamburku rozeseto bezpočet. Disciplíny jsou připraveny jak pro jednotlivce, tak pro menší skupinky. Zde platí zásada, že soupeřit na disciplíně proti sobě mohou pouze příslušníci rozdílných družin, aby získaný bod byl předmětem soutěže družin. Nikoliv v rámci družiny.


Odměnou pro vítěze je Slamburský poklad, čítající plnou truhlici „zlaťáků“.

Družiny

Družina je skupina jednotlivců (převážně dětí), která se sdružuje pod svým praporem a podléhá velení a vedení svého velitele. Velitelé jsou dospělé osoby z řad šermířů, znalí rytířských mravů a vyžadující po svých svěřencích poslušnost a disciplínu.


Získané body v podobě malých křížků nosí svému veliteli, který se volně pohybuje po celém prostranství. Velitel je však vždy označen vztyčenou korouhví, aby byl v prostoru viděn. Velitel též povzbuzuje své rytíře k získávání dalších vítězných bodů a smí jim i pomáhat. Mnohdy jsme byli svědky i vzájemných soutěžních střetů mezi veliteli, ve snaze jíti příkladem, hojně podpořenými jejich svěřenci.


Počet členů v družině se každoročně pohybuje mezi 30 až 50 členy. Do družiny se může zájemce přihlásit předem na internetu, nebo přímo v den pořádání akce před jejím začátkem. Doporučuji ovšem registraci předemNa místě akce budeme družiny již pouze doplňovat a zcela určitě se na všechny nedostane.

Potulný rytíř

tak jsme nazvali účastníka ve zbroji, který nenáleží k žádné družině. Může se též naší akce zúčastnit, sledovat jednotlivá klání, šermířská a divadelní vystoupení i soupeřit na disciplínách. Nemá však svého velitele a nemá tedy komu své získané body předávat. Netýká se ho ani závěrečná bitva o Slamburk (bitva o hrad samotný).
Potulný rytíř nepotřebuje být zaregistrován.

Bitva o hrad

Bitva o hrad je organizačně náročná a neobejde se bez ostřejších povelů a příkazů. Do této bitvy již nepustíme žádné meče ani tyčové zbraně. 


Záleží v tuto chvíli na rodičích, zda své děti do této aktivity pustí. Pouze na vlastní nebezpečí. Jedná se o davový útok, který se snažíme koordinovat.

Bojovat se bude pouze papírovými míčky a štíty. Zasažený hráč opouští bitvu se zdviženým štítem nad hlavou a do bitvy již dále nezasahuje.


(podrobnější pravidla po zkušenostech upravujeme a budou vyřčeny před bitvou samotnou)

Akci pořádá město Borovany ve spolupráci s borovanskými spolky, organizacemi a množstvím přátel, dobrovolníků a nadšenců.