Program

10:00 - 12:00

Nábor rytířů do družin

Akci pořádá město Borovany ve spolupráci s borovanskými spolky, organizacemi a množstvím přátel, dobrovolníků a nadšenců. 

Created with ‌

Landing Page Maker