Program

10:00 - 12:00

Nábor rytířů do družin

12:30 - 13:00

Průvod družin i potulných rytířů ku hradu a představení 

13:00 - 15:00

Soutěž v disciplínách

15:30 - 16:00

Vyhodnocení a pasování rytířů

16:00 - 17:00

Bitva o Slamburk - pokus o dobytí hradu

17:30 - 18:00

Zapálení sokolího hrádku

Konec akce

18:00

Akci pořádá město Borovany ve spolupráci s borovanskými spolky, organizacemi a množstvím přátel, dobrovolníků a nadšenců. 

Made with ‌

Easy Website Builder